LOGO
...

Q&A Kejsarsnittsguiden

När lanserades appen?

Kejsarsnittsguiden lanserades i början av 2018.

Var kan man hitta appen och podden?

Appen finns i Appstore. Podden finns för både iOs och Android samt på Libsyn.com.

Varför en app och en podcast om Kejsarsnitt?

Appen svarar på de frågor som vi grundare hade inför och efter våra kejsarsnitt, samt de vanligaste googlade frågorna om kejsarsnitt.

Vi saknade själva en samlingsplats för information som rör kejsarsnitt, och vill med appen hjälpa andra som var i vår situation. Viss information var också väldigt svår att hitta, tex information om kroppens återhämtning och hur man kan träna efter operationen. Vi ville helt enkelt tillgängliggöra och samla information och kunskap om kejsarsnitt och därmed även öka tryggheten för de som ska eller har gjort operationen.

Om man söker information om kejsarsnitt online hittar man mycket motsägelsefull information, och vi ville sammanställa korrekt information på ett ställe så att den blir mer tillgänglig för personer som funderar på eller har genomgått kejsarsnitt.

Kvinnor har länge nedprioriterats inom vården, och det ser man speciellt när det gäller förlossningsvården. Det finns tex dokumenterade brister i kunskapsstödet vid förlossningar och vi tror att många kvinnor kommer ha glädje av den kunskap och information vi delar i appen.

Målgruppen är van vid appar och delar av innehållet är anpassat efter hur länge sedan du gjort ett kejsarsnitt. I podcasten har vi chans att fördjupa oss inom vissa ämnen och öka kunskapen om kejsarsnitt för våra lyssnare.

Vad innehåller appen?

Appen innehåller en Faktadel, en del om Återhämtning, en del med Träning och vår Podcast. Kejsarsnittsguiden beskriver hur operationen går till, hur den påverkar kroppen, barnet och hur återhämtningen ser ut. Appen innehåller även råd och övningar som passar under graviditet samt efter operation för optimal återhämtning. Vi har även samlat den mest aktuella forskningen om kejsarsnitt.

Podcasten gästas av experter inom vården och mer eller mindre kända personer som gjort kejsarsnitt. Här diskuterar vi ämnen som rör kejsarsnitt mer djupgående, tex forskning, myter om kejsarsnitt, återhämtning etc.

Hur säkerställs att informationen i appen är korrekt och aktuell?

Vad gäller faktan har vi utgått från information och publikationer från Socialstyrelsen, SKL, Sveriges kommuner och Landsting,, Svenska Läkaresällskapet, Svenska barnmorskeföreningen, SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt publikationer på PubMed.

Vi har fått hjälp av vårdpersonal, inklusive läkare och sjuksköterska, att säkerställa att texten stämmer.

Vilka ligger bakom Kejsarsnittsguiden?

Vi är tre kvinnor som gjort kejsarsnitt av olika anledningar, men som alla upplevde en brist på information både innan och efter våra operationer. Tillsammans ville vi ta fram en produkt/tjänst som vi själva hade velat haft. Våra olika kompetenser var också grunden till att vi kände att vi kunde göra detta på ett bra sätt.

Vi är Karin Bäcklund, digital strateg, Alexandra La Placa, marknadsföring och Pernilla Printzell, legitimerad kiropraktor.

Bitnami