LOGO
...

Fakta om kejsarsnitt

Kejsarsnitt i Sverige

Sedan 1970-talet har antalet kejsarsnitt i Sverige tredubblats, men under de senaste året har stagnerat kring 17 procent. I Sverige föds ungefär 110 000–115 000 barn varje år, och av dessa är alltså ungefär 19 000 födda med kejsarsnitt. I Stockholm är siffran lite högre, cirka 22 procent av förlossningarna där är kejsarsnitt, och i resten av landet 15 procent.

Ungefär 60 procent av kejsarsnitten som genomförs är planerade. Anledningar till att antalet kejsarsnitt ökat är att vi idag generellt sätt är äldre när vi föder barn och vi har ett högre BMI. Majoriteten av de barn som ligger i sätesbjudning sker dessutom med kejsarsnitt idag och även en del av flerbördsförlossningar. Den främsta anledningen till att kvinnan själv efterfrågar kejsarsnitt är förlossningsrädsla. Den största gruppen är omföderskor som tidigare genomgått kejsarsnitt eller haft en komplicerad förlossning, men även förstföderskor efterfrågar kejsarsnitt av denna anledning.

För både mödrar och barn är risken för komplikationer vid kejsarsnitt något högre än vid en vaginal förlossning. Därför rekommenderas vaginal förlossning i Sverige i de fall det inte finns medicinska eller psykologiska orsaker som talar för ett kejsarsnitt.

Kejsarsnitt i världen

Andelen kejsarsnitt varierar stort mellan länderna.

I många u-länder är andelen kejsarsnitt i stort sett obefintlig, dödligheten i samband med förlossningar är dock desto större . I Sydamerika varierar det stort mellan de välbärgade  områdena och de fattiga. I de välbärgade områdena ligger andelen kejsarsnitt på upp mot 40-50 procent medan andelen kejsarsnitt i de fattigare delarna är närmare en procent. Även i dessa fattiga områden är dödligheten vid förlossningar stor.

Mer information hittar du i appen Kejsarsnittsguiden. 

Bitnami