LOGO
...

Återhämtning efter kejsarsnitt

Så här kan du förbereda dig inför ett kejsarsnitt

För att kroppen ska återhämta sig så optimalt som möjligt efter en graviditet är det viktigt att röra på sig i den mån man klarar av även under graviditeten.

Har du inte tränat innan graviditeten finns det ändå fördelar med att börja. Forskning visar nämligen att träning under graviditet minskar komplikationer i samband med förlossning. Men ta det i din egen takt och lyssna på kroppen.

Direkt efter ett kejsarsnitt

Läkning av ärrvävnad

När kirurgen lägger kejsarsnittet sker det genom flera lager hud, muskler, fettvävnad, bindvävnad och organ. Så snart kejsarsnittsoperationen är färdig börjar läkningsprocessen i operationssåret. Till en början kan snittet att vara rött och svullet och det kan förekomma domningskänslor i området. Ärret bleknar med tiden och får en ton allt mer lik den egna hudtonen. Domningar i ärret kan pågå i upp till ett år, men det är möjligt att känseln i området aldrig blir detsamma igen.

Direkt efter operationen är ärret i en så kallad inflammationsfas, vilket innebär svullnad och värme. Det är inte ovanligt att såret vätskar sig och man kan vara extra öm och känslig i området i och omkring ärret under denna period.

Nästa steg i läkningsfasen är den så kallade proliferationsfasen och tar normalt ett par dagar till ett par veckor. Under den så påbörjas nybildningen av vävnad och tillväxt av strukturer. I den här fasen spelar kollagen en viktig roll, då den bidrar till att huden återskapas.

Det ytliga ärret börjar läka ihop under den här perioden och är helt läkt fem till åtta veckor efter operationen.

Sista fasen av läkningen är remodulleringsfasen (ombyggnadsfasen). Denna fas kan ta allt från upp till ett år till flera år beroende på hur stort ärret är. Det är i den här fasen som ärrvävnad bildas.

Det är framförallt tre faktorer påverkar sårläkningen; kost, blodcirkulation och ålder. Det är viktigt att få i sig protein eftersom det är nödvändigt för vävnadens återhämtning, samt C-vitamin som behövs för uppbyggnaden av nya blodkärl.

God blodcirkulation är viktigt för ärrets läkningsprocess av flera anledningar. Man kan påverka blodcirkulationen genom att röra på sig och genom att massera ärret.

Behandling av ärr

Runt fem till åtta veckor efter operationen anses det synliga ärret vara läkt. Läkningsprocessen fortsätter dock mycket längre än så och ärrvävnad kan bildas i upp till två år efter operationen. För att optimera läkningen kan man massera operationsärret.

Även ett äldre ärr går att massera och få viss positiv effekt på, så det är därför aldrig för sent att börja behandla ett ärr. Du hittar en instruktionsvideo på hur du gör i appen! 

Konsultera barnmorska eller annan kunnig vårdpersonal innan påbörjad behandling om det finns en osäkerhet kring hur väl ärret läkt. Ärret ska vara torrt och inte vätska sig.

Bitnami